TutoringSmall Group Tutoring with Speak2Go

(תגבורי אנגלית דבורה בקבוצות קטנות)

מטרת התכנית היא יצירת בסיס חזק באנגלית לתלמידים צעירים באמצעות Speak2Go.

התוכנית ממוקדת בחשיפה ראשונית של התלמידים לשפה האנגלית וצליליה באופן מהנה ואינטראקטיבי, בהקשבה ודיבור ובניית אוצר מילים ראשוני, על מנת להכין אותם לקראת לימוד הקריאה באנגלית.
התכנית נותנת חשיפה רב-חושית של התלמידים בכיתות ב’ עד ד’ לצלילי השפה האנגלית ומקנה להם אוצר מילים ראשוני. בנוסף, יש חשיפה ראשונית לצורת האותיות (אך אין לימוד מפורש שלהם).
החשיפה נעשית על דרך של הקשבה ודיבור אינטראקטיבי, שירים ומשחקים.
זהו מוצר טרום-אוריינות, בו התלמידים עדיין אינם יודעים את ה ABC וכל מילה וביטוי מגובים בתמונות, בהשמעה או בווידאו אשר מבטאים את הסמנטיקה בצורה גרפית ושמיעתית.
התוכנית משלבת בין הנחיה של המורה ועבודה אינטראקטיבית עצמאית עם תוכנת Speak2go בה כל ילד שומע ומדבר באנגלית שעות רבות.

היקף התוכנית: אפשר לבחור בין שעה שבועית על פני שתי שנות לימוד או בשעתיים שבועיות על פני שנה.

הפעלת התוכנה של Speak2Go נעשית באמצעות העכבר והקול (המקלדת אינה חלק מהתפעול).
התוכנה מחייבת מחשב או טלפון חכם לכל תלמיד ,אוזניות עם מיקרופון וחיבור טוב לאינטנרט.

בהמשך לתוכנית, כדאי לרכוש את סידרת Speak2Go Foundation המיועדת לתלמידי כיתות ד’ עד ו’ ונותנת מעלה מושלם ללימוד כל היבטי השיחה: דיבור, הקשבה, אוצר מילים, מבטא אמריקאי, בטחון ושטף דיבור.
התכנית מתחשבת בכך שאין תקן למורה לאנגלית הכיתות הנמוכות, והיא ניתנת להעברה על ידי מורה רגילה (שאיננה מורה לאנגלית) טו על ידי מדריכה של חברת Speak2Go.
מימון המדריכה יכול להיעשות באמצעות תוכנית 34340 בגפ”ן. ראו הצעת מחיר.


אז איך זה יעבוד?
1. לאחר שתזמינו את התוכנית במערכת הגפן, נגיע לבית הספר ונציג את התוכנית לצוות האנגלית.
2. בית הספר יעביר את הרכב קבוצות/כיתות האנגלית, ונפתח לכל תלמידה ומורה משתמש במערכת Speak2Go
3. תוכנית הלימודים וההתערבות לכל כיתה ולתלמיד תותאם עם רכזת האנגלית.
4. בשלב הבא, תתבצע הדרכת מורים ותלמידים על התוכנית והתוכנה של Speak2Go.
5. יישור קו – הדרכות פרטניות לתלמידות שנעדרו או לא צלחו את שיעורי ההדרכה הראשונים.
משלב זה, צוות האנגלית של בית הספר יוכל להריץ את התוכנית.
6. ליווי מעקב שוטפים שיכללו: התאמת תכנים לצורכי התלמידות, הנפקת דוחות התקדמות ומעקב, תמיכה והדרכה ככל שידרשו.