2. פתרון תקלות בתקשורת עם המנוע

You are here:
← All Topics

 

צעדים שיש לבצע

  • –  בדוק חיבור לאינטרט על ידי גלישה לאתר ידוע כמו youtube
  • – בדוק שאין חסימה ב firewall  של הרשת הבית ספרית ע”י גלישה לא Speak2Go.com
  • – בצע מעבר בין מחלקות הישום: Words, Speak
  • – נסה לעבור שיעור
  • – בצע LogOut and Login
  • – התקשר לתמיכה הטכנית