תוכנית לימוד 14284

הזמנה של התוכנית במערכת גפ”ן

מספר תוכנית: 14284   שם הספק: ספיק טו גו בע”מ

.

משאבים נדרשים ודרישות מינימום

–  כמות מינימלית של שעות התערבות והדרכה 40

– כמות מינימלית של שעות סדנא: 24

– בישובים מצפון לחדרה ומדרום לגדרה יש להוסיף גם נסיעות

.

תוכנית 14284 – תיכלול התקשוב ב 360 מעלות

הקניית מיומנויות המאה ה21 תוך שימוש בטכנולוגיה חינוכית

בתקופה זו, בתי הספר מוצפים בכלים דיגיטליים טכנו-פדגוגיים מצוינים. אבל בהרבה מקרים ההפעלה שלהם לא מתממשת עקב כשל באחת מהחוליות הנדרשות להפעלתם. 

חולשתה העיקרית של הטכנולוגיה החינוכית היא, שהיא נשענת על שרשרת אלמנטים שכולם צריכים לתפקד: תשתיות תקשורת, המיחשוב, תוכן דיגיטלי נכון ומותאם, מורים בעלי הכשרה מתאימה ששולטים בטכנולוגיה ויודעים לרתום אותה לצרכיהם ועוד.
בנוסף, יש בעיה שהשירותים, התכנים והחומרה מסופקים לבית הספר על ידי גורמים שונים שאינם מתואמים ביניהם. 

התוכנית המוצעת תשלב גורם טכנו-פדגוגי מקצועי חיצוני שיטפל בכל גורמי השרשרת ויגרום לדברים לעבוד. 

תהליך התוכנית: מיפוי המצב, הגדרת הצרכים הטכנו-פדגוגיים עם הנהלת בי”ס, בניית תוכנית פעולה בתחום טכנו-פדגוגי וליווי הביצוע שלה. 

התוכנית תכלול: סקר תשתיות התקשורת ומערכות המידע, הטמעה, הדרכת צוות המורים בכלים הדיגיטליים שבשימוש בית הספר, יישום למידה מוטית נתונים ותוצאות, הקניית מיומנויות המאה ה 21 תוך שימוש בכלים דיגיטליים.

הכנסת הטכנולוגיות השונות והמתקדמות לתוך בתי הספר יוצר הזדמנויות חינוכיות עצומות ותומכות הן בתהליכי ההוראה והן בתהליכי הלמידה. על מנת ליהנות מהטכנולוגיה הניתנת לבתי הספר, על הצוות החינוכי ללמוד כיצד לשלב את הטכנולוגיה הנכונה בבית ספרם, ובכך להגביר אצל התלמידים את העניין בלמידה דרך אמצעים טכנולוגיים.


לפירוט מלא על התוכנית

אנו נשמח להפעיל את התוכנית בבית ספרכם, אך מספר בתי הספר שאנו יכולים להפעיל בהם את התוכנית מוגבל.

ולכן, חשוב שתמהרו להזמין את התוכנית במערכת הגפן.