תוכנית לימוד 14253

תוכנית 14253 אנגלית דבורה לחינוך המיוחד

לדבר באנגלית, כל אחד יכול

Speak2Go היא תוכנית חינוכית חיצונית
לאימון ולימוד הדיבור באנגלית שהותאמה במיוחד לתלמידי החינוך המיוחד.
התוכנית הלימודית משלבת את תוכנת Speak2Go
המאפשרת לכל תלמיד לתרגל באופן פרטני ודיפרנציאלי דיבור, הגייה והקשבה באופן אינטראקטיבי, כמו במעבדה
לשונית.
הסביבה ללימוד שפה של Speak2go הותאמה לצרכי תלמידי החינוך המיוחד באופן הבא:

• התוכנית מתבססת על דיבור ושמע ואיננה תלויה ביכולת הקריאה של התלמיד
• השיעורים קוצרו והותאמו ל 6-7 דקות של קשב וריכוז
• אוצר המילים הוקטן ל 6 מילים חדשות בכל שיעור
• התוכנה בנויה על משוב מותאם לכל תלמיד ומאפשרת לכל תלמיד להצליח בתרגילי הדיבור.לכן, ההצלחה של התלמידים היא עקב הישג אמיתי והיא יוצרת תחושת מסוגלות ומגבירה את הביטחון העצמי של התלמיד.


אז איך זה יעבוד?
1. לאחר שתזמינו את התוכנית במערכת הגפן, נגיע לבית הספר ונציג את התוכנית לצוות האנגלית.
2. בית הספר יעביר את הרכב קבוצות/כיתות האנגלית, ונפתח לכל תלמידה ומורה משתמש במערכת Speak2Go
3. תוכנית הלימודים וההתערבות לכל כיתה ולתלמיד תותאם עם רכזת האנגלית.
4. בשלב הבא, תתבצע הדרכת מורים ותלמידים על התוכנית והתוכנה של Speak2Go.
5. יישור קו – הדרכות פרטניות לתלמידות שנעדרו או לא צלחו את שיעורי ההדרכה הראשונים.
משלב זה, צוות האנגלית של בית הספר יוכל להריץ את התוכנית.
6. ליווי מעקב שוטפים שיכללו: התאמת תכנים לצורכי התלמידות, הנפקת דוחות התקדמות ומעקב, תמיכה והדרכה ככל שידרשו.