מוצרים

Speak2Go Products

המוצרים של Speak2Go מיועדים כולם ללימוד ותירגול האנגלית הדבורה באמצעות טלפונים ומחשבים.
המוצרים מתרגלים את כל היבטי השפה הדבורה ומשלימים את את עבודת המורים בכיתה. התלמידים יכולים להפעיל את המוצרים ממחשבים ומטלפונים בבית הספר ובבית. המוצרים מתחלקים לשלוש קבוצות:
  1. מוצר Speak2Go ללימוד בבתי ספר – מוצר לכיתות ד’ עד י”ב.
  2. מוצרים מיוחדים ללמידה מרחוק. – לבתי ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה
  3. “ללמוד אנגלית בכיף’ – מוצר תל”ן (תוכנית לימודים נוספת) כהכנה ללמידה של אנגלית בבתי ספר יסודיים.
כל המוצרים מקושרים ללוח הבקרה של Speak2Go ומאפשרים למורה, לרכז/ת ולמנהל/ת לבקר את פעילות והישגי התלמידים.
כל המוצרים בנויים לפי אותו מבנה: 
א. חזרה ועבודה על אוצר המילים באמצעות כרטיסיות Quizlet.
ב. תרגול בדיבור והגייה של מילים ומשפטים.
ג. סימולציית שיחה ו/או אימון ותרגול של הבנת הנשמע.
ד.  משחק.
ה. סיכום הפעילות.
ו. בשיעורים רבים קיים גם בוחן מסכם לבדיקת רמת ההבנה של התלמיד/ה. הבוחן זה מהווה חזרה נוספת על החומר הנלמד.
ציון המעבר של הבוחן הוא 80%. מי שמתרגל עם Speak2go – יודע!

.

הקטלוגים המצורפים לכל מוצר, מציגים את נושאי ורמת השיעורים, הפעילויות המתבצעות בהם, ואת אוצר המילים של כל שיעור.
כל מילה או ביטוי (lexical chunks) מתורגלים לפחות 5 פעמים במספר אופנים (recycling). באמצעות התירגול בדיבור, שהוא פעולה קוגניטיבית משמעותית, ו- recycling של מספר פעמים, משמעות המילה או הביטוי נקלטת אצל התלמיד ומועברת מהזיכרון לטווח קצר לזיכרון לטווח ארוך.

תל”ן – לומדים אנגלית בכיף

התל”ן מיועד לכיתות א’-ג’ בבתי הספר היסודיים. תוכנית זו לוקחת בחשבון שהתלמידים עדיין אינם יודעים לקרוא. ולכן, הפעילויות בשיעורים מתבססות על עבודה ויזואלית, דיבור ושמיעה של השפה האנגלית. לפרטים נוספים
סיליבוס התל”ן מתפרס על שלוש שנים שבסיומן התלמיד ידע כ 400 מילים וביטויים באנגלית. יצירת בסיס כה רחב ואיתן גורם לתלמידים לאהוב את מקצוע האנגלית ולהצטיין בו.
התל”ן מועבר ע”י מדריכה של החברה והיא מביאה איתה לכל שיעור את הטאבלטים שאיתם התלמידים עובדים.

.

.

קטלוג שיעורים לתל”ן

שיעורי למידה מרחוק

המאפיינים של שיעורי למידה מרחוק: אלו שיעורים קצרים יותר המיועדים לסיטואציה בה התלמיד נמצא לבד בבידוד ביתי. שיעורים אלו מכילים סרטון וידאו המהווה הקדמה לתרגול עצמו. בכל השיעורים יש בוחן מסכם, Assessment test שעל התלמיד לעשות. התוצאות של הבוחן מדווחות גם הן בלוח הבקרה של המורה.

שיעורי הלמידה מרחוק מתחלקים לשלושה שלבי לימוד: יסודי, חטיבת ביניים, ותיכון.

מוצרי הלמידה מרחוק מכילים טווח רחב של רמות, בכדי שהמורה ת/יוכל לתת מטלות לפי הרמה של כל תלמיד ותלמיד.

.

קטלוג שיעורים ללמידה מרחוק

Speak2go לבתי הספר

המוצר משלים את עבודת המורה והוא מיועד לכיתות ד’ עד י”ב, כולל הכנה לבחינת הבגרות בדיבור באנגלית COBE – Computerized Oral Bagrut Exam.

למוצר יש את אישור משרד החינוך כסביבת תוכן ללימוד שפה סת-7045.

מורים/ות יכולים/ות לשלב את שיעורי הדיבור במסגרת השעות בבית הספר או לתת את התירגול בדיבור כשיעורי בית. ובכך, להגדיל בעצם את כמות שעות האנגלית שהתלמיד חווה בשבוע ולשפר את רכישת השפה שלו.

המוצרים כוללים חבילת ההדרכה וההטמעה אינטנסיבית: הדרכות מורים, הדרכות בכל הכיתות והכשרת נאמני מחשב.

.

קטלוג שיעורים Speak2Go לבתי ספר

.