מוצרים מותאמים לתלמידי חינוך מיוחד


מוצרי Speak2Go לתלמידי חינוך מיוחד

.

 Speak2Go התאימה את המוצרים שלה לצרכי תלמידים בחינוך המיוחד.

תוכן עשיר ומותאם: הסביבה ללימוד שפה של Speak2go הותאמה לצרכי תלמידי החינוך המיוחד. השיעורים קוצרו והותאמו ל 6-7 דקות של קשב וריכוז ואוצר המילים הוקטן בהתאמה.

למידה דיפרנציאלית: התוכן קיים במגוון רחב של רמות ונושאים (מרמה בסיסית ועד בגרות בע”פ COBE) וניתן להקצות לתלמידים שונים רמות שונות של תכנים, בהתאם לצרכיהם.

.

כל המוצרים בנויים לפי אותו מבנה: א) חזרה ועבודה על אוצר המילים באמצעות כרטיסיות. ב) תרגול בדיבור והגייה של מילים ומשפטים. ג) סימולציית שיחה ו/או אימון ותרגול של הבנת הנשמע. ד)  משחק. ה) סיכום הפעילות.

הרעיון הוא שכל מילה או ביטוי (Lexical chunks) מתורגלים בדיבור במהלך השיעור מספר פעמים (Recycling).

.

מצורף קטלוג עבור כל טווח הרמות הנדרש בחינוך המיוחד.

הקטלוג מציג את נושאי ורמת השיעורים, הפעילויות המתבצעות בהם ואת אוצר המילים של כל שיעור.