פדגוגי

?האם יש לכם את אישור משרד החינוך

.המוצר אושר כסביבת תוכן ללימוד שפה ע”י משרד החינוך. מספר האישור סת-7045 בקטלוג החינוכי של משרד החינוך

 

?האם אתם תוכנית מאושרת

.תוכנית הלימוד של Speak2go אושרה כתוכנית ירוקה מס’ 7233 במאגר התכניות הלימוד החיצוניות של משרד החינו 

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *