פדגוגי

?האם יש לכם את אישור משרד החינוך

.המוצר אושר כסביבת תוכן ללימוד שפה ע”י משרד החינוך. מספר האישור סת-7045 בקטלוג החינוכי של משרד החינוך

 

?האם אתם תוכנית מאושרת

.תוכנית הלימוד של Speak2go אושרה כתוכנית ירוקה מס’ 7233 במאגר התכניות הלימוד החיצוניות של משרד החינו