FAQ

Frequently Asked Questions

?האם יש לכם את אישור משרד החינוך

.המוצר אושר כסביבת תוכן ללימוד שפה ע”י משרד החינוך. מספר האישור סת-7045 בקטלוג החינוכי של משרד החינוך

 

?האם אתם תוכנית מאושרת

.תוכנית הלימוד של Speak2go אושרה כתוכנית ירוקה מס’ 7233 במאגר התכניות הלימוד החיצוניות של משרד החינו 

Load More

?האם צריך להתקין את התוכנה או להוריד אפליקציה

  אין צורך בהתקנה או הורדת אפליקציה התוכנה מתבססת על חיבור לאינטרנט בלבד. גולשים בגוגל כרום דרך האתר קישור לאתר

 

?האם אפשר להשתמש ממחשב וטלפון

ניתן להשתמש ב speak2go מכל מחשב וטלפון. בעת השימוש וההקלטה של קולכם יש לעבוד בסביבה שקטה.

 

?מה נדרש בכדי להפעיל את Speak2go

. אוזניות כל תלמיד צריך סט אוזניות עם מיקרופון. רצוי שבתי הספר ירכוש אוזניות אחידות וחזקות לכיתות המחשבים שלו

.  HS-22V אנו ממליצים על דגם

.תלמידים שעובדים מטלפונים חייבים להגיע עם אוזניה המתאימה לטלפון שלהם

ללא אוזניות יש חשש שהקול המוקלט של התלמיד לא יובן על ידי מנוע זיהוי הדיבור של Speak2go

חיבור טוב לאינטנרט

?ההקלטה לא עובדת. מה לעשות

ניתן להסתכל בדף העזרה שלנו [לינק]

?מהו קוד הצבעים לסימון ההגייה

התוכנה מסמנת את הציון לכל צליל  (פונמה) אבל מה שקובע את הציון הסופי הוא בסימן בצד ימין.

אדום – התלמיד הגה את הפונמות בצורה מדוייקת יותר בעבר. יכול להשתפר

צהוב – התלמיד שומר על רמתו הנוכחית בנייה

ירוק – התלמיד הגה את הפונמות בצורה טובה יותר מבעבר (או קרוב מאוד להיגוי אמריקאי נכון)